= Allerede oprettet hjertestarter-gruppe   
= Allerede oprettet ServicePlus-gruppe