1
Vælg en gruppe
2
Vælg rutetype
3
Ruteoversigt
4
Vælg en rute
5
Tilmelding
6
Login-side

Tak fordi du vil gå til en hjertestarter, en ServicePlus-aftale eller hjælpe med at befri en hjertestarter

Vælg, hvilken hjertestarter eller ServicePlus-aftale du vil gå for her.
De røde symboler markerer, hvor der er oprettet en hjertestartergruppe.
De blå symboler markerer, hvor der er oprettet en ServicePlus-gruppe.
De grønne symboler markerer, hvor der hænger en hjertestarter der skal befries.
Klik på en af grupperne for at slutte dig til den.


Søg eventuelt på postnummer:

Klik her for at vælge en gruppe senere